+
  • 4b5e1a46c75b26af32559464cc94436.jpg

“钇特耐”品牌-锻材坯

所属分类:

稀土特材

关键词:稀土 金属结构材料


联系我们

产品描述

锻材坯牌号及化学成分:                                                                                                                                                                 

表:化学成分/%

牌 号 

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

8407

0.37-0.42

0.80-1.10

0.30-0.50

≤0.025

≤0.012

4.90-5.40

1.25-1.75

8418

0.35-0.38

0.10-0.40

0.30-0.50

≤0.025

≤0.012

5.00-5.30

2.30-2.60

8407KSS

0.37-0.42

0.80-1.10

0.30-0.50

≤0.015

≤0.003

4.90-5.40

1.25-1.75

8418KSS

0.35-0.38

0.10-0.40

0.30-0.50

≤0.015

≤0.003

5.00-5.30

2.30-2.60

Y8407KSS

0.37-0.42

0.80-1.10

0.30-0.50

≤0.015

≤0.003

4.90-5.40

1.25-1.75

Y8418KSS

0.35-0.38

0.10-0.40

0.30-0.50

≤0.015

≤0.003

5.00-5.30

2.30-2.60

牌 号

V

Cu

As+Sn+Pb+Bi+Sb

N

H

O

Y

8407

0.90-1.10

≤0.10

-

-

-

-

 

8418

   0.45-0.70

≤0.10

 

 

 

 

 

8407KSS

0.90-1.10

≤0.10

≤0.0250

≤0.010

≤0.0002

≤0.0015

 

8418KSS

0.45-0.70

≤0.10

≤0.0250

≤0.010

≤0.0002

≤0.0015

 

Y8407KSS

0.90-1.10

≤0.10

≤0.0250

≤0.010

≤0.0002

≤0.0015

适 量

Y8418KSS

0.45-0.70

≤0.10

≤0.0250

≤0.010

≤0.0002

≤0.0015

适 

 

注:以上信息为网站展示用,具体以合同为准,关于产品详情,敬请联系我司业务代表。

产品留言


提交留言

相关产品